Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
23
Số căn:
735
Quy mô:
20,023 m2
Mật độ xây dựng:
32%
Tập đoàn Kusto Tập đoàn Kusto
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2 Số tầng:23
Quy mô:20,023 m2 Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:735 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Kusto Tập đoàn Kusto
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2
Số tầng:23
Quy mô:20,023 m2
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:735
Ngày hoàn thành: