Trạng thái:
Đang nhận booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
4
Số căn:
176
Quy mô:
4.3 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Biệt thự Trạng thái: Đang nhận booking
Số Block:8 Số tầng:4
Quy mô:4.3 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:176 Ngày hoàn thành:Quí 1/2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Biệt thự
Trạng thái: Đang nhận booking
Số Block:8
Số tầng:4
Quy mô:4.3 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:176
Ngày hoàn thành:Quí 1/2022