Trạng thái:
Đang nhận booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
22
Số căn:
1043
Quy mô:
1.8ha
Mật độ xây dựng:
32%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang nhận booking
Số Block:3 Số tầng:22
Quy mô:1.8ha Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:1043 Ngày hoàn thành:Quý 2/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang nhận booking
Số Block:3
Số tầng:22
Quy mô:1.8ha
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:1043
Ngày hoàn thành:Quý 2/2024
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0907.70.73.76