Showing all 3 results

Đang nhận booking
Giá: 18.8 tỷ
  • Số căn hộ: 176
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đã bàn giao
Giá: 14 tỷ
  • Số căn hộ: 296
  • Mật độ xây dựng: 28%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0907.70.73.76