Showing all 4 results

Sắp mở bán
Giá: 39 tr/m²
  • Số căn hộ: 1720
  • Mật độ xây dựng: 32%
Đang nhận booking
Giá: 18.8 tỷ
  • Số căn hộ: 176
  • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá: 57 - 63 tr/m²
  • Số căn hộ: 735
  • Mật độ xây dựng: 32%
Đã bàn giao
Giá: 14 tỷ
  • Số căn hộ: 296
  • Mật độ xây dựng: 28%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0907.70.73.76