Showing all 4 results

Sắp mở bán
Giá: 39 tr/m²
  • Số căn hộ: 1720
  • Mật độ xây dựng: 32%
Đang nhận booking
Giá: 60 - 65 tr/m²
  • Số căn hộ: 1043
  • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp mở bán
Giá: 57 - 63 tr/m²
  • Số căn hộ: 735
  • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp mở bán
Giá: 58 - 65 triệu đồng/m2
  • Số căn hộ: 10.000
  • Mật độ xây dựng: 25%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0907.70.73.76