Showing all 7 results

Sắp mở bán
Giá: 39 tr/m²
 • Số căn hộ: 1720
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang nhận booking
Giá: 60 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 1043
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
Đang nhận booking
Giá: 18.8 tỷ
 • Số căn hộ: 176
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá: 57 - 63 tr/m²
 • Số căn hộ: 735
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã bàn giao
Giá: 14 tỷ
 • Số căn hộ: 296
 • Mật độ xây dựng: 28%
Sắp mở bán
Giá: 58 - 65 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0907.70.73.76